ENDEKS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ‘DEN DUYURU


Şirketimizin, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1) Madde 59 kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğu başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu 07.10.2016 tarih ve 27 sayılı toplantısında Şirketimizin sahip olduğu 14.05.2014 tarih ve 417 sayılı Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi Kurul Karar tarihi itibari ile iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımız ile duyurulur.


ENDEKS MENKUL DEĞERLER A.Ş.’YE İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU


   Endeks Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir. Bu nedenle, Şirket’ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir. Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu

Adres: Eskişehir Yolu 8. Km No:156 06530 ANKARA

Tel: +90 (312) 292 90 90

Faks: +90 (312) 292 90 00

 

Şirketin unvanı:Endeks Menkul Değerler A.Ş

Adresi :Sahrayıcedid Mah.Halk Sok.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul

Tel: 0 216 385 43 00

Faks:0 216 385 40 30